Galerie Silných Srdcí z.s.

Pomozme i drobnými skutky
dosáhnout k ve lkým cílům

Pokud nám chcete pomoci vkladem na příspěvkový účet:
Galerie Silných Srdcí z.s.         2400246623/2010

Pomáhejme potřebným

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 100,00Kč